• Verloskundigepraktijk De Nieuwelinge Wolpherenwal Gorinchem

Prenatale screening tijdens je zwangerschap

In Nederland heb je als zwangere vrouw de keuze om prenatale screening te laten doen. Dit zijn onderzoeken waarbij er wordt gekeken naar (de kans op) aangeboren afwijkingen bij de baby. Tijdens de zwangerschapscontroles zullen we jullie hierover een uitgebreid gesprek aanbieden. De kosten voor dit uitgebreide voorlichtingsgesprek worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de prenatale screening zelf moet je soms wel zelf betalen. Wanneer dit is vind je hier.

In het begin van de zwangerschap heb je de mogelijkheid om de individuele kans te laten berekenen op het krijgen van een kind met het downsyndroom, het patausyndroom en/of het edwardssyndroom. Dit kun je doen door middel van de combinatietest. Of door deel te nemen aan de Trident-2 studie (NIPT).

NIPT test (TRIDENT-studie)

Per april 2017 kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan de wetenschappelijke studie naar de NIPT. De NIPT is een bloedonderzoek waarbij bloed van de zwangere vrouw wordt afgenomen. In dit bloed worden kleine hoeveelheden DNA van de placenta (moederkoek) gefilterd. Dit DNA komt bijna altijd overeen met de DNA van het ongeboren kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.

De NIPT is geen kansberekening, maar biedt ook geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan er dan ook verder onderzoek nodig zijn, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

De combinatietest en de NIPT zijn niet-invasief. Dit betekent dat ze niet schadelijk zijn voor het kindje.

Meer informatie over de NIPT vind je op www.pns.nl

Vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Bij een vlokkentest wordt een stukje weefsel van de moederkoek weggenomen en onderzocht. Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater afgenomen en onderzocht. Er bestaat bij beide onderzoeken een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij drie tot vijf van de 1000 onderzoeken. Deze kans is iets groter bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie.

Dertien weken echo

Per 1 september 2021 heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid een dertien weken echo te laten verrichten. De 13-wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij je kind. De 13-wekenecho lijkt veel op de 20-wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. De echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens je zwangerschapscontrole zul je hier uitgebreid over worden voorgelicht.

Meer informatie over de dertien weken echo vind je op de website van PNS.

De twintig weken echo

Een ander woord voor de twintig weken echo is het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Tijdens deze echo, die plaatsvindt wanneer je ongeveer twintig weken zwanger bent, wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een open rug of schedel bij de baby. Verder wordt gekeken naar de groei van de baby en de hoeveelheid vruchtwater.

Er kunnen ook andere afwijkingen worden gezien, zoals hartafwijkingen, afwijkingen van de nieren, een waterhoofd, een breuk in de buikwand.

De 20-wekenecho is een medisch onderzoek, en dus geen pretecho. Vaak wordt het geslacht gezien tijdens deze echo, maar dat is zeker niet het doel. Niet elke afwijking wordt gezien, een goede twintig weken echo biedt dus geen garantie op een gezond kindje.

Meer informatie over de 20-wekenecho vind je op de website van PNS

Altijd bereikbaar

Bel of Whatsapp ons op 06 23717030 als je ons nodig hebt.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Zwangersch-app ons!