• Verloskundigepraktijk De Nieuwelinge Wolpherenwal Gorinchem

Privacy

Om de controles van jouw zwangerschap zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat we jouw NAW- en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen, maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, net als wij, tegenover anderen geheimhoudingsplicht.

Wij gaan  zorgvuldig om met jouw gegevens. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk (volgens de AVG) zijn vastgelegd. Deze zijn opgenomen in een zogenaamd ‘privacy-reglement’. Dit reglement ligt bij ons ter inzage, en je mag hier te allen tijde in kijken. In ons privacy-reglement is onder andere geregeld dat je zelf de gegevens kunt inzien die wij over je hebben vastgelegd en dat je eventuele fouten daarin kunt laten herstellen. Als je van mening bent dat er niet juist met jouw gegevens wordt omgegaan, kun je daarover bij ons een klacht indienen.

In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe behandeltechnieken en therapieën ontdekt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig en moeten statistieken worden opgesteld. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Ook onze praktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle mogelijke maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangeren bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld. Ook dit is geregeld in het privacy-reglement. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen (anoniem) gebruik van jouw gegevens voor wetenschappelijke doelen, dan kun je dat bij ons kenbaar maken.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Zwangersch-app ons!