Geboorteaangifte

De geboorteaangifte moet worden gedaan bij de gemeente waar het kind is geboren., binnen 3 werkdagen na de bevalling. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.

Vaak doet de vader aangifte van de geboorte van het kind, wanneer iemand anders aangifte doet moet diegene aanwezig zijn geweest bij de bevalling, of in het huis wonen, waar het kindje geboren is. Degene die de baby gaat aangeven, moet zijn/haar identiteitspapieren meenemen,  de identiteitskaart van moeder, eventueel het trouwboekje of het bewijs van “het erkennen van de ongeboren vrucht”.
Tevens moet het bevallingsverslag meegenomen worden. Als je thuis bent bevallen, krijg je die van ons, ben je in het ziekenhuis bevallen, krijg je dit van het ziekenhuis.

Let erop dat je in de meeste gemeenten een (online) afspraak moet maken voor de geboorteaangifte.