• De Nieuwelinge BabyImage Praktijk Gorinchem

Baby echografie

Met baby echografie wordt met onhoorbare geluidsgolven je baby zichtbaar gemaakt. De transducer, een soort microfoon, zendt deze geluidsgolven uit. Je buik weerkaatst de geluiden. De microfoon vangt ze weer op en zet ze om in een afbeelding van je baby.

Vitaliteitsecho

Al heel vroeg in je zwangerschap, als je tussen de 6 en 8 weken zwanger bent, bieden we je de mogelijkheid om te kiezen voor een vitaliteitsecho.

Op deze echo wordt er gekeken of de zwangerschap intact is, wat betekent dat het hartje klopt. Ook kunnen we daarmee vaststellen of het om een één- of meerlingzwangerschap gaat en of de zwangerschap zich in de baarmoeder heeft genesteld.

Termijnecho

Wanneer je 10 tot 13 weken zwanger bent krijg je een termijnecho. Deze termijnecho is bedoeld om een nauwkeurig beeld te geven van je zwangerschapsduur. Door de baby helemaal op te meten, weten we op welke datum je precies uitgerekend bent.

In principe is het mogelijk om bij een zwangerschapsduur van 10 weken en meer een uitwendige echo te maken, dat wil zeggen via de buik. Hiervoor is het handig als je een volle blaas hebt. Soms is er met de uitwendige echo niet genoeg te zien. In dat geval geeft een inwendige echo een beter beeld.

Met een inwendige echo wordt de transducer vaginaal ingebracht. Dit doet meestal geen pijn, maar als je hier moeite mee hebt kun je dit altijd bespreken.

Dertien weken echo

Per 1 september 2021 heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid een dertien weken echo te laten verrichten. De 13-wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij je kind. De 13-wekenecho lijkt veel op de 20-wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. De echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens je zwangerschapscontrole zul je hier uitgebreid over worden voorgelicht.

Twintig weken echo

Sinds 1 januari 2007 heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid een twintig weken echo te laten verrichten. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het blijft echter een vrijwillige keuze om dit onderzoek  te laten verrichten. Tijdens je zwangerschapscontrole zul je hier uitgebreid over worden voorgelicht.

De 20-wekenecho vindt plaats als je tussen de 18 en 22 weken zwanger bent. Het betreft een screeningsonderzoek waar altijd de kans bestaat op vals positieve (er wordt iets gezien maar het blijkt later geen afwijking te zijn) of vals negatieve (een afwijking die er wel is, wordt niet gezien) uitslagen. Een goede uitslag van een 20-wekenecho geeft dus geen garantie voor een gezond kind. Verder is het belangrijk je te realiseren dat de twintig weken echo geen pretecho is.

Voor meer informatie kan je ook de ’13-wekenecho-en-20-wekenecho-folder’ lezen.

Groei-echo

Een groei-echo controleert de groei. Tijdens de zwangerschapscontroles controleren wij met een uitwendig onderzoek of de baby goed groeit. Dit doen wij door de hoogte van je baarmoeder te voelen, de baby te voelen en je buik op te meten. Als wij het vermoeden hebben dat de baby niet groeit zoals verwacht bij de zwangerschapsduur, kunnen wij aanleiding zien voor een groei echo. Bij deze groei-echo wordt het hoofd, buik en bovenbeen van de baby opgemeten, wat samen een goed beeld geeft van de groei van de baby.

Liggingsecho

Ook beoordelen we tijdens het uitwendig onderzoek de ligging van de baby. Wij kunnen goed voelen of het hoofdje beneden ligt. Mochten we bij een zwangerschapsduur van 36 weken twijfelen over de ligging van de baby, dan is er reden om een liggingsecho te laten maken. Tijdens deze echo wordt de precieze ligging van de baby bekeken.

Echografie praktijk Babyimage

Echo’s maken wij niet zelf, daarvoor werken wij nauw samen met echografie praktijk Babyimage in Gorinchem. Hier kun je naast de medische echo’s, ook terecht voor bijvoorbeeld een geslachtsbepaling of een mooie 4D echo. Babyimage, onder leiding van Xandra Korting, is samen met Verloskundige Praktijk De Nieuwelinge gevestigd aan de Wolpherenwal 1, 4201HK te Gorinchem.

Altijd bereikbaar

Bel of Whatsapp ons op 06 23717030 als je ons nodig hebt.

Hartjesspreekuur

Iedere maandag tussen 18.00 en 19.00 in onze praktijk in Gorinchem. Een afspraak maken is niet nodig.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Zwangersch-app ons!