De verloskundige praktijk

Wij, Marloes en Jacqueline, de verloskundigen van praktijk De NieuweLinge, zien jouw zwangerschap als een natuurlijk proces en wij vinden het belangrijk dat elke vrouw op haar eigen manier kan en mag bevallen; of dat nou thuis is of in het ziekenhuis, in bad of op bed. Jij bevalt immers het best waar jij je het prettigst voelt.

Wij hebben momenteel drie praktijklocaties; in Gorinchem, Arkel en Leerdam.
In Gorinchem zitten we samen in het pand met BabyImage, waar je terecht kunt voor zowel medische- als pretecho’s.

We hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Zit jij bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben? Geen probleem, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor onze zorg en bent nog steeds hartstikke welkom. We zullen je alleen vragen na jouw zorgperiode een door ons gemaakte factuur naar je verzekeraar te sturen, en het uitgekeerde bedrag aan ons over te maken. Verder zul je hier geen hinder van ondervinden.

Onze missie en visie

Wij willen dat iedere vrouw zwanger kan zijn en mag bevallen in eigen kracht en vol vertrouwen in haar eigen lichaam ongeacht haar etniciteit, religie, BMI, geaardheid en voorgeschiedenis.

Bij verloskundige praktijk de NieuweLinge geloven wij niet in standaard zorg. Door met een klein team te werken van twee vaste verloskundigen kunnen wij persoonlijke zorg bieden, waarbij jij als zwangere centraal staat. Wij geloven in het feit dat vrouwen gemaakt zijn om zwanger te zijn en te bevallen, en dat het onze voornaamste taak is de zwangere in haar kracht te zetten.

Wij nemen ruim de tijd voor counseling, voorlichting, het geven van adviezen en om vragen te beantwoorden, zijn laagdrempelig telefonisch, per mail en whatsapp beschikbaar. Iedere wens is bespreekbaar, geen vraag is te gek. Wij proberen al het onbekende in deze bijzondere periode voor jou bekend te maken, en al het onbespreekbare bespreekbaar.

Wij streven ernaar om protocollen toe te passen, je te vertellen in welk protocol je valt en welke onderzoeken en (be)handelingen daarbij horen, maar het is uiteindelijk ALTIJD aan jou de keus of je deze ook daadwerkelijk wilt volgen.

Wij dragen zorg voor continue begeleiding tijdens de bevalling ook als een bevalling onverhoopt medisch wordt en we de zorg over moeten dragen aan de gynaecoloog. Als zwangere heb jij zelf de regie, en zijn wij er om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je zwangerschap en bevalling. Jij bepaalt zelf waar je wilt bevallen en in welke houding. Wij zien veel voordelen van bevallen in een bevalbad, maar ook de baarkruk, staand, op all-fours of bevallen in zijligging moedigen we van harte aan.

Wij zullen in alle situaties tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed informed consent verkrijgen door jou de nodige informatie te verstrekken over het doel en de uitvoering van de (be)handeling en hiervoor jouw toestemming vragen. We respecteren en bewaken jouw rechten als privacy, respect en waardigheid, recht op kwaliteitsvolle zorg op maat, recht op volledige informatie ook in een spoedsituatie en het recht om vrij te beslissen – ook als wij als zorgverleners een andere keuze zouden maken. Zonder jouw toestemming kan en mag het onderzoek of handeling geen doorgang vinden.

Het is dan ook onze missie om iedere vrouw bewust te maken van haar rechten en iedere zorgverlener ook. In de hoop dat hier over een aantal jaar niet meer voor gestreden hoeft te worden. Want hoe logisch al deze rechten ook klinken, zo onbekend lijken ze in de praktijk vaak te zijn.