Klachten

Heb je een klacht of ben je niet tevreden over onze zorg? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar breng het bij ons ter sprake. Het is van groot belang dat jij en je partner je goed voelen bij de zorg die jullie krijgen. Stel je vragen, uit je twijfels en spreek ontevredenheid uit, zodat we samen kunnen werken aan een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, kun je je richten tot de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zo ja, dan zal de commissie ons vragen onze dienstverlening aan te passen.

Klachtencommissie KNOV

Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl